Jezdecká stáj Al-Kham-Sa Zlámanka se nachází v malebné vesničce nedaleko Kroměříže - Zlámanka . Vznik stáje se datuje do roku 1999 , oficiální registrace byla o nějaký rok později a to v roce 2002.  Jako první  byly jen menší stáje ve Zlámance na č. popisném 17 a stáj byla spíše soukromého charakteru- rodiny Daňkových  . Postupem času nám sem však začínalo chodit čím dál více lidí a především dětí se zájmem o koně  . Narozením dcery Terezie (2000) , postupně začala vnikat myšlenka na vznik veřejné stáje se zaměřením na děti . A jak šel čas a dcera pomalu začínala jezdit - závodit  , začali se přidávat další děti a další kamarádi , bylo třeba přesunout se do větších prostor . v obci se naskytla možnost odkoupení starého bývalého kravína , objekt byl sice v dezolátním stavu , ale na hezkém místě . Někdy od roku 2007 byly započaty práce na budování nových stájí , jelikož většinu prací si děláme svépomocí , rekonstrukce stále trvá :). Každopádně aktuálně disponujeme 20 boxy, pískovou jízdárnou , kruhovkou , travnatou jízdárnou , klubovnou, dvěmi sedlovnami a dalším zařízením .Velmi důležité jsou pro nás i travnaté výběhy a pastviny - +- 6ha .I když jsme spíše stáj skromnější , naši svěřenci dosahují velmi slušných sportovních úspěchů a to na úrovni Mistrovství ČR a postupně se otrkávají i na zahraničních  závodech . Věřím , i když naše situace není vždy lehká ,že  jdeme správným směrem .Naše plány by samozřejmě nebyly uskutečnitelné , nebýt stále ještě lidí ochotných pomoci a hlavně našich rodin .


před -r. 2002 a po  v r. 2020