Význam slova "AL-KHAM-SA"

Vše začalo u proroka Mohameda, který přišel šířit víru v Boha do města Mediny. To však nebylo pochuti tamním beduínům a rozhodl, že musí zemřít. V noci vnikli do Mohamedova domu – prorok však nečekal, už dávno měl nachystané koně a vrahům unikl. Pronásledovatelé předpokládali, že se dal severním směrem. Mohamed však zvolil jinou taktiku – se svou družinou prchal nejprve na jih. Mlčenlivá poušť, jezdci v sedlech ženoucí koně, strach ze smrti v zádech a klenba hvězdné oblohy nad hlavou – tak vypadala Hidžra, památná noc 6. července roku 622, počátek islámského letopočtu a – jak se později ukázalo – i jedno z nejdůležitějších dat v dějinách chovu koní…
Zvířata cválala po několik dní, chlad noci se střídal s poledním žárem, žhavé slunce se opíralo do jejich zpocených, vyčerpaných těl, štvanci na jejich hřbetech je však nelítostně pobízeli dál. Konečně prorok zavelel k odpočinku a přikázal napojit koně z nedaleké říčky. Mohamed sledoval, jak se vysílená, žízni sužovaná zvířata hrnou k vodě a v té chvíli dostal rafinovaný nápad: aby si ověřil bezpodmínečnou poslušnost, vydal z malé trubky signál svolávající nejen poutníky, ale i koně k dalšímu pochodu! Ze stáda valícího se k napajedlu se oddělilo pět klisen. Aniž svlažily pysky, vrátily se k svému pánovi. Unešený Mohamed v tom spatřil šťastné znamení a rozhodl se, že na těchto koních postaví velkolepý chov. Honosně je označil jako „klisny Prorokovy“, přidělil jim tajemná jména Sak-La-We (což volně přeloženo znamená „ta, která v mládí trpěla těžkou zkouškou“), Ku-Hai-Lan, U-Bai-Ian, Had Ban a Ham-Da-Ne (všechna ta jména obsahují chválu či ocenění). Do historie klisny vešly též pod současným legendárním názvem Al-Kham-Sa neboli „Všech pět“…Pouhá minuta v hloubi nekonečného prostoru a času, zdánlivá náhoda kdesi v arabské poušti zcela zásadně rozhodla o vývoji chovu koní na této Zemi pro následující tisíciletí.

(výpis z knihy – Slavní koně, Ing. Zdeněk M a h l e r )


Al- Kham-Sa znamenalo jen pět koní – pět klisen z celkového počtu na světě. Pět kusů je zcela bezvýznamné číslo, ale tato pětka znamenala pět klisen , na kterých byl postaven základ chovu koní na světě – což už je dosti důležité. A tak je to i se stájí Al-Kham-Sa – bezvýznamná co do počtu z množství stájí, ale důležitá svojí individualitou a prací, která je vykonávaná lidmi, kteří věnují čas koním.