Veterinární podmínky pro klisny

1. Průkaz koně

  • každá klisna musí mít platný průkaz koně

2. Vakcinace na chřipku 

  • vakcinace na chřipku musí být zapsaná v průkaze dle platných vakcinačních schémat

3. Infekční anémie koní – EIA (odběr krve)

  • každá klisna musí mít negativní Cooggins test, který nesmí být starší 12 měsíců

4.Infekční metritida klisen

  • všechny klisny (mimo klisen, které v roce 2022 porodily zdravé hříbě) musí mít negativní stěr v roce 2022

5.Klisna nesmí mít zadní podkovy z důvodu možného zranění hřebce

Cena krátkodobého  ustájení klisen -během připouštění -  malý pony ( do 135 cm -KVH ) 250,-/den ,  350,-/den - ostatní 

U klisen problematických , kopajících a jinak odmítajících hřebce , může být připouštění z důvodu bezpečnosti odmítnuto !